top of page

REITDIEP TWEELINGTOREN

programma | program wonen kantoor horeca water

opdrachtgever | client Reitdiep Haven

project | design Edoardo Mentegazzi i.s.m. Oving Architekten B.V.

locatie | location Groningen (NL)

status | state voorlopig ontwerp

bottom of page