.RESEARCH

LA SCUOLA MOBILE in SCHOLEN VOOR HET NOORDERLAND

description (NL)

In krimpgebieden ligt een omvangrijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Veel scholen komen door teruglopende leerlingenaantallen in de problemen. Ze dreigen onder de investeringsgrens van de overheid te vallen en worden gedwongen hun deuren te sluiten. Daarnaast voldoen lang niet alle schoolgebouwen aan de huidige eisen. Dat vraagt om slimme ontwerpoplossingen. Daarom hebben BNA Onderzoek en de Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland (SSNN) het ontwerplab ‘Scholen voor het Noorderland’ opgezet, speciaal voor jonge, startende architecten. De jonge architecten kregen zo de kans te werken aan een actuele ontwerpopgave en ervaring op te doen in de praktijk. Het unieke aan dit ontwerplab was dat de jonge ontwerpteams samenwerkten met een ervaren architect: een ‘buddy’. Zo kwamen frisse ideeën en ervaring in de praktijk samen. De gemeenten Loppersum en Bellingwedde zorgden tijdens het ontwerplab voor concrete cases en Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland stelde de benodigde achtergrondinformatie ter beschikking. Duurzame strategieën Doel van het ontwerplab was om duurzame strategieën te ontwikkelen voor toekomstbestendig onderwijs in krimpregio’s met een scope tot 2040. Daarnaast  werden nieuwe plannen ontwikkeld voor specifieke plekken en gebouwen. De dialoog met gemeenten, scholen, bewoners en een expertteam vormde een belangrijk onderdeel van het ontwerplab.

organisation

BNA Onderzoek, Amsterdam (NL)

status

22.12.2011-18.03.2013 completed

more info

BNA ONDERZOEK 

PUBLICATIONS