top of page

LA SUOLA MOBILE | HET MOBIEL ONDERWIJS

p.44-49

Authors: Edoardo Mentegazzi

Research project on Book

Title Book: Scholen voor het Noordrland. Een toekomst voor basis onderwijs in krimpgebieden

Editor: BNA Onderzoek i.s.m. Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland

ISBN: 978-94-6190-047-0

Year: 2013

Pages: 72

Language: Dutch

La Scuola Mobile | Mobiel Onderwijs: maatwerk per locatie.

La Scuola Mobile komt voort uit de wens om kinderen in de nabije omgeving naar school te laten gaan. Het liefst in hun eigen dorp. Wanneer dit niet meer mogelijk is door het sluiten van schoollocaties en kinderen noodgedwongen moeten reizen dan is het voorstel om maatwerk te leveren op locaties: het onderwijs komt naar het kind toe. De oplossing voor scholen in krimpregio’s is mobiel onderwijs op verschillende plaatsen die
de beste kwaliteit voor de leeromgeving bieden. Dit in plaats van onderwijs op een beperkt aantal locaties (met beperkte kwaliteiten), waarbij er een vergaand beroep wordt gedaan op de mobiliteit van kinderen en hun ouders. La Scuola Mobile
bestaat uit drie onafhankelijke scenario’s: de clusterschool, de mobiele school en de digitale school. Deze scenario’s zijn verbonden met een gebiedsanalyse van Loppersum.

more info  

LA SCUOLA MOBILE

bottom of page